Det bedste fra naturen
Sikkerhed kan kun gives
af den der selv er sikker
Ireks
Dansk> KVALITET> Kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik

Kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik, IREKS GmbH, Kulmbach

IREKS’ kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik omfatter alle virksomhedsområder – fra produktudvikling til salg. Kvaliteten er først tilfredsstillende for os, når kunderne har forarbejdet vores produkter og er helt tilfredse med både vores varer og vores indsats.

IREKS producerer kvalitet

Så enkelt kan vores Kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik beskrives. Kvalitet forbindes overalt med vores navn, med vores mærkevarer og med vores rådgivning.

Vores kunder bestemmer kvaliteten

Med kvalitet forstår vi jeres fulde tilfredshed. Og kun når vi hele tiden inddrager jeres ønsker i vores udvikling opnår vi den kvalitet, som I forventer af os.

Her er vi meget bevidste, om det store ansvar vi har over for jer. Derfor er det vores højeste prioritet at fremstille sikre levnedsmidler og at overholde gældende lovgivning på området.

Tilfredse kunder er en afgørende konkurrencefordel og sikrer vores virksomheds fremtid.

Kvalitet gennem fødevaresikkerhed

I produktionen af fødevarer er fødevaresikkerhed et meget vigtigt aspekt af kvaliteten.

Derfor arbejder vi på alle niveauer, fra indkøb over udvikling til produktion og salg, med udførelsen af omfattende, forebyggende programmer baseret på HACCP-principperne Disse programmer indkluderer alle lovmæssige krav, men lader sig ikke begrænse til disse.

Ud over den løbende udvikling af vores programmer om fødevaresikkerhed er det også vigtigt for os med en åben kommunikation om emnet. Derfor er stiller vi os meget gerne til rådighed for vores kunder i forhold til alle typer af spørgsmål om dette emne.

Kvaliteten er afhængig af hver enkelt medarbejder

Alle bidrager på hvert sit område til kvaliteten. Kvaliteten kommer fra alle arbejdsområder, ikke kun i produktionen men også i administrationen og distributionen, i huset og i marken. Kun gennem vedvarende udvikling kan kvaliteten forbedres. Vi alle, hvert på vores område, arbejder sammen om konstant at opretholde og forbedre kvaliteten.

Kvalitet hele vejen rundt

Indhold og målsætning i vores kvalitetsstyringssystem er den planlagte forsikring af vores produkter. En målrettet inddragelse af alle områder i kvalitetsstyringssystemet sikrer fremstillingen af avancerede kvalitetsprodukter. Kvalitet begynder allerede ved produktudviklingen og involverer en omhyggelig udvælgelse af vores leverandører og af råvarer af høj kvalitet, en teknologisk højtudviklet produktion og et slagkraftigt salgs- og distributionssystem.

Kvaliteten er først tilfredsstillende for os, når du har forarbejdet vores produkter og er helt tilfreds med både vores varer og vores indsats.

Kvaliteten kan vises frem

Vi ønsker åbenhed i forhold til vores kunder og søger en åben dialog. Vi byder jer alle velkommen hos os og håber på lejlighed til at kunne vise, hvem vi er og hvad vi kan.