Det bedste fra naturen
Løbende nyheder
fra IREKS worldwide
Ireks
Dansk> AKTUELT > Sammen er vi stærke!

Sammen er vi stærke!

Den globale spredning af Coronavirus stiller os alle overfor store udfordringer. Fødevareproducenter betragtes som strategisk vigtige og yder et værdifuldt bidrag med at forsyne befolkningen med mad, men det indebærer også et stort ansvar for vores kunder og selvfølgelig for vores egen virksomheden om at holde forsyningskæden så godt som muligt i gang. Vores medarbejderes, kunders og forretningspartneres sundhed og sikkerhed er af højeste prioritet i håndteringen af denne opgave.

IREKS følger udviklingen af Coronavirussen SARS-CoV-2 tæt. En netop dannet koordinationsgruppe beskæftiger sig intensivt med den daglige udvikling, og de har allerede truffet diverse foranstaltninger for at forebygge den yderligere spredning af Coronavirus.

I denne vanskelige situation bestræber vi os, som altid i IREKS-gruppen på, at støtte vores kunder bedst muligt i deres daglige forretning. Vores konsulenter vil fortsat støtte og vejlede vores kunder, per telefon eller mail, men vil også nu i højere grad, begynde at besøge kunderne igen. Dette vil ske under beskyttede forhold og med forhøjede hygiejne tiltag, for den bedst mulige beskyttelse af vores kunder, samt vores ansatte. På denne måde kan vores kunder forsat få glæde af vores omfattende service.

Den solidaritet der kan mærkes i disse dage, giver håb. Lad os holde sammen, gøre vores bedste og således hjælpe hinanden med at tackle denne usædvanlige situation bedst muligt. Sammen er vi stærke - i går, i dag og i morgen.