Det bedste fra naturen
Sikkerhed kan kun gives
af den der selv er sikker
Ireks
Dansk> KVALITET> HACCP koncept

HACCP koncept:
systematisk og risikobevidst kvalitetskontrol

"Hazard Analysis and Critical Control Points"-metoden (HACCP) registrerer og beskriver alle foranstaltninger i en systematisk og risikobevidst kvalitetskontrol i alle produktionens faser. Dette er et centralt anliggende, som vi hos IREKS altid har taget meget alvorligt.

I 1996 trådte HACCP konceptet i kraft for fremstillingen af bageingredienser hos IREKS.

HACCP konceptet beskriver systematisk metoder til kvalitetskontrol. Metoderne angiver fremgangsmåder og foranstaltninger, der gør det muligt for os at identificere, kontrollere og styre alle kritiske punkter i vores produktion af fødevarer. Dermed udelukker vi så vidt muligt enhver sundhedsrisiko for forbrugerne.

De nævnte faremomenter kan være af biologisk art (f.eks. mikroorganismer), af kemisk art (f.eks. pesticidrester, tungmetaller) eller af fysisk art (f.eks. sten, glas, andre fremmedlegemer). Vi har udarbejdet skemaer for hvert enkelt kritisk punkt. På den måde udelukker vi en evt. fare fra produktet og dermed fra forbrugeren.

Med HACCP konceptet viser vi, at vi gør os umage. At vi gør os umage for at producere vores fødevarer, så de er så sikre som muligt og af høj kvalitet.